Сертификати по ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015
Потвърждават качеството на предоставяните услуги според ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015ISO
Търсим преводачи
Ако сте опитен преводач или редактор и търсите работа без обвързване, отделете внимание на нашата форма за кандидатстване
 Капацитет | Всякакъв формат | Референции | Терминология | Управление | КачествоКарта

Превод във всякакъв формат

Една от характерните силни страни на компанията е, извършването на превод на материали, предоставени във всякакъв формат.

  • Тук са включени всички формати на пакета Microsoft Office, като документации в Word, таблици в Excel, презентации в Powerpoint, чертежи във Visio, приложения в Access;
  • Нашите специалисти притежават изключително голям опит в работата по преводи и редакция на чертежи и схеми от различни CAD приложения и системи за планиране на проекти(напр. AutoCAD, Visio, MS Project planner и др.);
  • Имаме специално изграден алгоритъм за прегледна и бърза работа с TAG текстове във формати като XML, HTML, справочни HELP-системи и всякакви програмни среди;
  • При необходимост, работим с приложения за дизайн и предпечат като Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, QuarkXPress, CorelDraw и др., когато се налага превод или изграждане на документ в съответната среда;
  • Обичайна е и прктиката за работа с неподлежащи за редактиране формати като PDF, JPG, TIF, BMP и много други.

Също така при получаване на материали на хартиен носител, по желание на клиента, преводът може да представлява точно копие на оригинала при цялостно спазване на изходният формат. При този подход напълно се запазват структурата и изгледът на всички таблици, графики, фигури и други присъстващи в оригинала елементи, необходими за съставяне на окончателен, готов за крайния потребител документ.

 


© 2013 Professional Translation Ltd. All rights reserved.