Сертификати по ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015
Потвърждават качеството на предоставяните услуги според ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015ISO
Търсим преводачи
Ако сте опитен преводач или редактор и търсите работа без обвързване, отделете внимание на нашата форма за кандидатстване
 Капацитет | Всякакъв формат | Референции | Терминология | Управление | КачествоКарта

Управление на проекти

Профешънъл Транслейшън е специализирана в предоставянето на услуги в процеса на реализацията на мащабни проекти и управлението на проекти е ключов приоритет в нашата дейност. Големите проекти изискват отлична организация на дейността и осигуряване на необходимите ресурси за постигането на успешни резултати.

Нашите стъпки в процеса на управлението:

  • Оценка на задачата и съгласуване с изискванията на клиента;
  • Назначаване на мениджър проекти;
  • Планиране на необходимите действия и определяне срокове на изпълнението;
  • Съставяне на екип от квалифицирани преводачи, специалисти и редактори;
  • Разработване и поддръжка на специализиран речник за проследяване и унификация на терминологията;
  • Координиране и подпомагане на работата на всички участници в проекта;
  • Предварителни прегледи в хода на работата, с цел най-ранно установяване на несъответствия и изясняване на спорни моменти;
  • Задължителна редакция в три етапа;
  • Стриктно спазване на вътрешнофирмените критерии за осигуряване на качеството;
  • Предлагане на необходими допълнителни услуги, с цел предоставяне на отличен краен резултат.
 


© 2013 Professional Translation Ltd. All rights reserved.