Сертификати по ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015
Потвърждават качеството на предоставяните услуги според ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015ISO
Търсим преводачи
Ако сте опитен преводач или редактор и търсите работа без обвързване, отделете внимание на нашата форма за кандидатстване
 Капацитет | Всякакъв формат | Референции | Терминология | Управление | КачествоКарта

Мащабни проекти с участието на Профешънъл Транслейшън
като главен изпълнител при превод и редакция на документи:

Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво в
АЕЦ “Козлодуй"

 • ОВОС
 • Техническа обосновка на безопасността
 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Работен проект
 • Пусково-наладъчни работи
 • Въвеждане в експлоатация
 • Нормативна и законодателна документация

Инсталация за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци в
АЕЦ “Козлодуй”

 • ОВОС
 • План за проектиране на инсталацията
 • Анализ на безопасността на инсталацията
 • Документация по лицензиране на инсталацията
 • Технически проект
 • Работен проект
 • Нормативна и законодателна документация

Модернизация на 5 и 6 енергоблокове на АЕЦ “Козлодуй”

 • Модернизация и смяна на автоматизираната система за управление на турбината (АСУТ)
 • Модернизация на системите за контрол и управление на централата (УКТС)
 • Модернизация и внедряване на управляваща компютърна система (УВС)
 • Модернизация на системата за радиоактивен мониторинг
 • Внедряване на система за визуална индикация на параметрите на безопасност
 • Внедряване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на основните параметри на водо-химичен режим
 • Ремонтни работи и замяна на основното оборудване

ТЕЦ “Марица Изток 2”и ТЕЦ “Марица Изток 3”

 • Газови и парни турбини
 • Инсталации за десулфуризация на димни газове
 • Системи за контрол и управление на технологичните процеси (вкл. система TELEPERM XP)
 • Системи за управление на газо-мазутни системи за изгаряне
 • Оптимизация на системи за изгаряне
 • Комутационно и силово оборудване
 • Комплектни разпределителни уредби
 • Системи за регулиране на честота и мощност на турбини
 • Контролно-измервателно и регистриращо оборудване

Изграждане на АЕЦ “Белене”

 • ОВОС
 • Технико-икономически анализ
 • Тръжна документация
 • Идеен проект
 • Технически проект
 • Отчет за анализ на безопасността
 • Работен проект
 • Нормативна и законодателна документация
 • Организационно-правна и финансова документация
 


© 2013 Professional Translation Ltd. All rights reserved.