Сертификати по ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015
Потвърждават качеството на предоставяните услуги според ISO 9001:2015 и ISO 17100:2015ISO
Търсим преводачи
Ако сте опитен преводач или редактор и търсите работа без обвързване, отделете внимание на нашата форма за кандидатстване
 Капацитет | Всякакъв формат | Референции | Терминология | Управление | КачествоКарта

Терминологична база

В процеса на работата нашите преводачи използват не само своите опит и знания, но и широк набор от браншови терминологични речници и специализирани справочници, създавани и непрекъснато обновявани в агенцията, а също така информационните и комуникационни възможности на Интернет, което ни позволява да осигуряваме адекватна интерпретация и унифицирана терминология в съответната езикова комбинация.

С цел осигуряване на максимално коректен и недвусмислен превод, дори и в най-тежките тематики, Профешънъл Транслейшън има изградени делови отношения с водещи специалисти от различни области, които се включват в проекти в качеството си на консултанти и технически редактори.

 


© 2013 Professional Translation Ltd. All rights reserved.