НУЖДАЕТЕ ЛИ СЕ ОТ КОНСУЛТАЦИЯ?

ЗАЯВЕТЕ ПРЕВОД СЕГА!

Висококачествени  преводачески решения

Мисията ни е да предоставяме професионални преводачески услуги, които оставят трайно впечатление. Нашият екип от преводачи, координатори и редактори е готов за предизвикателството!


ЗА НАС

Клиентите за нас

Translation Languages

Имате нужда от консултация?

Няма преводаческа агенция, която познава вашите проекти толкова добре, колкото вие самите. Затова Professional Translation назначава конкретен мениджър проекти, който да отговаря за всички услуги, от които се нуждаете.

Предлагани Услуги

Обстойна консултация относно услугите и технологията на изпълнението им.

Технически превод

Техническите преводи са основата, върху която е изградена компанията „Профешънъл Транслейшън“. Още в началото си тя се насочва към обслужването на клиенти, с които другите преводачески агенции не могат да се справят поради нуждата от тясно специализирани технически експерти, от екип, който винаги е готов да реагира на променящи се обстоятелства и от капацитет на работа, който е непосилен за средностатистическия доставчик на езикови услуги.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Технически превод

Юридически превод

Специалистите от нашата компания притежават дългогодишен опит в работата с договори и споразумения, учредителни и съдебни документи, финансови и счетоводни отчети, законови и нормативни актове, инвестиционни програми и бизнес планове.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Юридически превод

Финансов превод

Като бизнес, ние знаем колко много разчитате на финансовата и счетоводна документация на бизнеса и партньорите си и колко важно е да поверите превода ѝ в доверени ръце. Затова работим само със специалисти в сферата, които умело използват референтна документация като международните и национални счетоводни и одиторски стандарти.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Финансов превод

Форматиране, предпечатна подготовка и печат

Структурирането и текстообработката на документи са неразделна част от професионалния превод, особено когато оригиналите се предоставят в нередактируем формат (напр. сканирани документи, документи на хартиен носител, документи във формат PDF и др.).

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Форматиране, предпечатна подготовка и печат

Редакция

Не сте сигурни дали може да имате доверие на доставчика си на езикови услуги?

Ще извършим щателна редакция на текста, остранявайки евентуални несъгласуваности, граматични или правописни грешки (или дори неправилен превод), и ще му придадем стилистична завършеност. А след като приключим, ще ви изпратим подробен доклад за силните и слабите страни на услугата, която сте получили.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Редакция

Софтуерна локализация

Локализацията представлява сложен многоцелеви процес на адаптация на софтуера към изискванията и условията на отделни регионални пазари. В условията на нарастваща глобализация локализацията се превръща в значим фактор. От качеството на изпълнение на свързаните с локализацията лингвистични и инженерно-технически задачи, зависи спазването на приетите норми и стандарти.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Софтуерна локализация

Предлагани Услуги

Обстойна консултация относно услугите и технологията на изпълнението им.

Технически превод

Технически превод

Технически превод

Техническите преводи са основата, върху която е изградена компанията „Профешънъл Транслейшън“. Още в началото си тя се насочва към обслужването на клиенти, с които другите преводачески агенции не могат да се справят...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Юридически превод

Юридически превод

Юридически превод

Специалистите от нашата компания притежават дългогодишен опит в работата с договори и споразумения, учредителни и съдебни документи, финансови и счетоводни отчети, законови и нормативни актове, инвестиционни програми и бизнес планове...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Финансов превод

Финансов превод

Финансов превод

Като бизнес, ние знаем колко много разчитате на финансовата и счетоводна документация на бизнеса и партньорите си и колко важно е да поверите превода ѝ в доверени ръце. Затова работим само със специалисти в сферата...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Легализация

Легализация

Легализация

Легализацията е необходима за придаване на документите на правна сила в държава, различна от държавата на произход на дадения документ. Профешънъл Транслейшън предлага услуги за спешно апостилиране и легализация на документи....

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Форматиране и печат

Форматиране и печат

Форматиране и печат

Структурирането и текстообработката на документи са неразделна част от професионалния превод, особено когато оригиналите се предоставят в нередактируем формат (напр. сканирани документи, документи на хартиен носител...

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Софтуерна локализация

Софтуерна локализация

Софтуерна локализация

Локализацията представлява сложен многоцелеви процес на адаптация на софтуера към изискванията и условията на отделни регионални пазари. В условията на нарастваща глобализация локализацията се превръща в значим фактор...

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ПРЕДЛАГАМЕ

 • Professional Translation logo

  Обстойна консултация относно услугите и технологията на изпълнението им

 • Professional Translation logo

  Гъвкави условия във връзка с цени, срокове и качество в зависимост от конкретните нужди и приоритети на нашите клиенти

 • Professional Translation logo

  Изготвяне и сключване на договори за изпълнение на конкретни проекти, рамкови договори и договори за конфиденциалност

ОСИГУРЯВАМЕ

 • Professional Translation logo

  Индивидуален подход за всеки отделен клиент и проект

 • Professional Translation logo

  Триетапна проверка на качеството на извършената работата

 • Professional Translation logo

  Вътрешнофирмена система за защита на информацията

 • Professional Translation logo

  Подкрепа на клиента във всички допълнителни дейности

 • Professional Translation logo

  Стриктно спазване на поставените срокове и приоритети