Портфолио

Мащабни проекти с участието на Профешънъл Транслейшън като главен изпълнител при превод и редакция на документи.

Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй”

ОВОС
Техническа обосновка на безопасността
Идеен проект

Виж още

Технически проект
Работен проект
Пусково-наладъчни работи
Въвеждане в експлоатация
Нормативна и законодателна документация

Затвори

Инсталация за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци в АЕЦ „Козлодуй”

ОВОС
План за проектиране на инсталацията
План за проектиране на инсталацията

Виж още

Анализ на безопасността на инсталацията
Документация по лицензиране на инсталацията
Технически проект
Работен проект
Нормативна и законодателна документация

Затвори

ТЕЦ „Марица Изток 2” и ТЕЦ „Марица Изток 3”

Газови и парни турбини
Инсталации за десулфуризация на димни газове
Системи за контрол и управление на технологичните процеси (вкл. система TELEPERM XP)

Виж още

Системи за управление на газо-мазутни системи за изгаряне
Оптимизация на системи за изгаряне
Комутационно и силово оборудване
Комплектни разпределителни уредби
Системи за регулиране на честота и мощност на турбини
Контролно-измервателно и регистриращо оборудване

Затвори

Модернизация на 5 и 6 енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй”

Модернизация и смяна на автоматизираната система за управление на турбината (АСУТ)
Модернизация на системите за контрол и управление на централата (УКТС)
Модернизация и внедряване на управляваща компютърна система (УВС)

Виж още

Модернизация на системата за радиоактивен мониторинг
Внедряване на система за визуална индикация на параметрите на безопасност
Внедряване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на основните параметри на водо-химичен режим
Ремонтни работи и замяна на основното оборудване

Затвори

Изграждане на АЕЦ „Белене”

ОВОС
Технико-икономически анализ
Тръжна документация

Виж още

Идеен проект
Технически проект
Отчет за анализ на безопасността
Работен проект
Нормативна и законодателна документация
Организационно-правна и финансова документация

Затвори

Проект за демонтаж на първи контур на АЕЦ „Козлодуй”

План за анализ на здравето и безопасността
План за инспекция и контрол
Ръководство за контрол на интерфейсите

Виж още

Отчет за оценка на радиоактивните отпадъци
План за осигуряване на качеството
Отчет по технологичен проект
Процедура по експлоатация
Анализ на интерфейсите между системите

Затвори