Юридически Превод

В Профешънъл Транслейшън знаем точно колко важна е всяка отделна дума в правните текстове. Правилно използваният изказ може да ви предпази от отговорност и да ви предостави средства за защита, докато непохватна формулировка може да ви изложи на риск.

Специалистите от нашата компания притежават дългогодишен опит в работата с договори и споразумения, учредителни и съдебни документи, финансови и счетоводни отчети, законови и нормативни актове, инвестиционни програми и бизнес планове. В нашият екип дори влизат юристи, които са решили да използват безценните си познания си в преводаческата сфера.

Профешънъл Транслейшън гарантира конфиденциалност по отношение на съдържанието на предоставяните за превод документи чрез своята разработена вътрешнофирмена система за защита на информация.
Разбираме колко чувствителен и индивидуален фактор е езикът за всеки отделен юрист. Ето защо нашите проектни мениджъри имат специално изградени системи за получаване и внедряване на обратната връзка, която позволява надлежно спазване на специфичните ви изисквания в следващите ви проекти.

Референции