Какво можем

През годините екипът на Профешънъл Транслейшън успешно ипълнява както малки, така и мащабни мултиезични проекти в множество софтуерни инструменти, които изискват координация на над 120 човека едновременно. Затова сме изградили безотказна система за управление на работния процес, която не оставя място за неуспех.

Капацитет

Комплексното изпълнение на големи проекти, надвишаващи 5000 страници в рамките на 1 месец, уникалната система за управление и контрол на качеството, наред с постоянното усъвършенстване и подобрения в технологиите и вътрешната организация, осигуряват на Профешънъл Транслейшън водещи позиции в преводаческия бизнес.

Нашият опит се базира на:

 • Professional Translation logo

  Превод на повече от 1 000 000 страници

 • Professional Translation logo

  Локализирани над 10 000 схеми и чертежи

 • Professional Translation logo

  Преминали предпечатна подготовка хиляди каталози и ръководства

Управление на проекти

Нашата методика

Профешънъл Транслейшън е специализирана в предоставянето на езикови услуги за мащабни проекти и адекватната координация и управление са ключов приоритет в нашата дейност. Големите проекти изискват отлична организация на дейността във всеки един етап от работата и осигуряване на необходимите ресурси за постигането на успешни резултати.

Етапи на работният процес при езиков превод

 • Professional Translation logo

  Оценка на задачата от наш проектен мениджър и съгласуване на специални изисквания на клиента или особености на проекта.

 • Professional Translation logo

  Предварително уговаряне на всички параметри на задачата с клиента (вкл. срок, цена, ниво на качество, допълнителни услуги като форматиране, предпечатна подготовка или многоезичен превод).

 • Professional Translation logo

  Подготовка на файловете за превод. Форматиране на нечетим текст, съставяне на проект за работа в съответния CAT инструмент, добавяне на преводачески памети и терминологични речници, включване на референтен текст или източници за справка.

 • Professional Translation logo

  Превод от вътрешен/външен преводач или съставяне на екип от преводачи с общи бази данни и терминологични източници, както и канали за комуникация по време на превода.

 • Professional Translation logo

  Редакция от единствен езиков специалист, който щателно преглежда целия проект, уеднаквява терминология, осигурява стилистика и привежда целия превод в съответствие с изискванията на клиента и високо-заложените стандарти на Профешънъл Транслейшън.

 • Professional Translation logo

  Изчитане и корекция от единствен редактор.

 • Professional Translation logo

  Предварителни прегледи в хода на работата и евентуална комуникация с клиента за уточняване на предпочитани термини и други.

 • Professional Translation logo

  Извършване на постформат от технически специалист. Извлиане на редактирания превод от софтуерния инструмент и графично оформяне на текста, графиките, изображенията, вграждане на текст в графични елементи и т.н.

 • Professional Translation logo

  Преглед на целия проект от назначения мениджър за проекта и проверкя спрямо изискванията (вътрешни и външни).

 • Professional Translation logo

  Предаване на завършен проект на възложителя заедно с необходими бележки и уточнения.

 • Professional Translation logo

  Получаване на обратна връзка и осигуряване на удовлетвореност по извършената работа.

Терминологична база

Уникални речници за всеки проект
В процеса на работата нашите преводачи използват не само своите опит и знания, но и широк набор от браншови терминологични речници и специализирани справочници, създавани и непрекъснато обновявани в агенцията, а също така информационните и комуникационни възможности на интернет, което ни позволява да осигуряваме адекватна интерпретация и унифицирана терминология в съответната езикова комбинация.

С цел осигуряване на максимално коректен и недвусмислен превод, дори и в най-тежките тематики, Профешънъл Транслейшън има изградени делови отношения с водещи специалисти от различни области, които се включват в проекти в качеството си на консултанти и технически редактори.

Превод от всякакъв формат

Един от факторите, които ни отличават от повечето агенции на пазара, е работата с материали във всякакъв формат.

Няма да ви върнем, ако проектът ви е представен в специализиран файлов формат или в случай, че не можете да ни предоставите редактиуема версия на документите си. Нашият опитен технически екип ще се погрижи за структурата и изгледа на всички таблици, графики, фигури и други присъстващи в оригинала елементи, необходими за съставяне на окончателен, готов за крайния потребител документ.

Графично оформление

Външният вид има значение.

От рутинна корпоративна документация до каталози и брошури в авторски дизайн – начинът, по който изглежда преведеният документ, понякога е също толкова важен, колкото самият превод. Ние ще се погрижим документите ви винаги да изглеждат прилежно и да отговарят на изискванията за печатно оформление на държавна администрация, а вашите презентации и маркетингови материали да не загубят и част от блясъка и естетиката си.

Microsoft Office

Работим с всички формати на пакета Microsoft Office като документации в Word, таблици в Excel, презентации в Powerpoint, чертежи във Visio, приложения в Access.

Чертежи и схеми

Нашите специалисти притежават изключително голям опит в работата по преводи и редакция на чертежи и схеми от различни CAD приложения и системи за планиране на проекти (напр. AutoCAD, Visio, MS Project planner и др.).
Виж повече »

Локализация на софтуер

Разполагаме със специално изграден алгоритъм за прегледна, точна и бърза работа с TAG текстове във формати като XML, HTML, справочни HELP-системи и всякакви програмни среди.

Виж повече »

Предпечат

При необходимост работим с приложения за дизайн и предпечатна подготовка, когато се налага превод или изграждане на документ в съответната среда. Сред тях са: Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, QuarkXPress, CorelDraw и др.
Виж повече »


Обичайна е и практиката за работа с неподлежащи за редактиране формати като PDF, JPG, TIF, BMP и много други.

Политика на качеството

Сигурност, QA системи, навременно изпълнение
Нашата цел е да осигуряваме и поддържаме необходимото ниво на качество по всеки един проект. За да я постигнем, прилагаме специални методи за контрол на качеството, благодарение на които, на нашите специалисти не убягва и най-малкият детайл.

Нашият капацитет е изграден в резултат на дългогодишно сътрудничество с взискателни корпоративни клиенти и към момента разполагаме с динамичен творчески екип от професионалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на съвременния бизнес.
 • Professional Translation logo

  Комуникацията е безпрепятствена, благодарение на иновативни технологии, интернет и системи за резервираност на връзката, включително сигурно изпращане на файлове, защитено с парола.

 • Professional Translation logo

  Организацията на работа е в съответствие с вашите изисквания и очаквания, вместо да ви принуждаваме да се адаптирате към нашите възможности.

 • Professional Translation logo

  Внимателен подбор на персонала и работа със специалисти в определени области за всеки отделен проект.

 • Professional Translation logo

  Разчитаме на доказани софтуерни и организационни системи за осигуряване на качеството, които сме внедрили във всеки един етап от изпълнението.

 • Professional Translation logo

  Проследяваме проекта във всеки един етап, за да спазим до точка уговорените с клиента срокове и приоритети.


Стремежът на екипа максимално да съответства на непрекъснато нарастващите специфични изисквания и потребности на клиентите от различни индустриални браншове, сформира качествено нов индивидуален подход към организацията, управлението и изпълнението на проекти.