Предлагани Услуги

Профешънъл Транслейшън осигурява широкоспектърни услуги при работа по проекти с разнообразна тематика.

Технически превод

Техническите преводи са основата, върху която е изградена компанията „Профешънъл Транслейшън“. Още в началото си тя се насочва към обслужването на клиенти, с които другите преводачески агенции не могат да се справят поради нуждата от тясно специализирани технически експерти, от екип, който винаги е готов да реагира на променящи се обстоятелства и от капацитет на работа, който е непосилен за средностатистическия доставчик на езикови услуги.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Технически превод
Юридически превод

Юридически превод

Специалистите от нашата компания притежават дългогодишен опит в работата с договори и споразумения, учредителни и съдебни документи, финансови и счетоводни отчети, законови и нормативни актове, инвестиционни програми и бизнес планове.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Финансов превод

Като бизнес, ние знаем колко много разчитате на финансовата и счетоводна документация на бизнеса и партньорите си и колко важно е да поверите превода ѝ в доверени ръце. Затова работим само със специалисти в сферата, които умело използват референтна документация като международните и национални счетоводни и одиторски стандарти.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Финансов превод
Юридически превод

Редакция

Не сте сигурни дали може да имате доверие на доставчика си на езикови услуги?

Ще извършим щателна редакция на текста, остранявайки евентуални несъгласуваности, граматични или правописни грешки (или дори неправилен превод), и ще му придадем стилистична завършеност. А след като приключим, ще ви изпратим подробен доклад за силните и слабите страни на услугата, която сте получили.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Форматиране, предпечатна подготовка и печат

Структурирането и текстообработката на документи са неразделна част от професионалния превод, особено когато оригиналите се предоставят в нередактируем формат (напр. сканирани документи, документи на хартиен носител, документи във формат PDF и др.).

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Форматиране, предпечатна подготовка и печат
Софтуерна локализация

Софтуерна локализация

Локализацията представлява сложен многоцелеви процес на адаптация на софтуера към изискванията и условията на отделни регионални пазари. В условията на нарастваща глобализация локализацията се превръща в значим фактор. От качеството на изпълнение на свързаните с локализацията лингвистични и инженерно-технически задачи, зависи спазването на приетите норми и стандарти.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Легализация

Легализацията е необходима за придаване на документите на правна сила в държава, различна от държавата на произход на дадения документ.

Профешънъл Транслейшън предлага услуги за спешно апостилиране и легализация на документи.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Легализация