Финансов превод

Това, което различава финансовия превод от останалите, е спецификата на нормите и регулациите в различните държави. Един финансов термин може да значи едно в България, но съвсем друго в Германия, Обединеното кралство или САЩ. Често срещано е и финансови практики или задължения да нямат паралел в практиката или законодателството на държавата, на чийто език се превежда.

Задачата на преводача е да разбере в дълбочина финансовите концепции и процеси, заложени в текста, да проучи дали същите са идентични в страната, за която превежда, и да приложи експертна преценка за най-добрия начин, по който може да ги изрази за целевата аудитория на превода.

Финансови отчети
Като бизнес, ние знаем колко много разчитате на финансовата и счетоводна документация на бизнеса и партньорите си и колко важно е да поверите превода ѝ в доверени ръце. Затова работим само със специалисти в сферата, които умело използват референтна документация като международните и национални счетоводни и одиторски стандарти.

Анализи, доклади, статии

В днешно време финансовите технологии се променят бързо и често, а постоянните иновации са нормална част от ежедневието. А с новите открития неизменно се появява и нов жаргон. Нашият професионален екип е винаги готов да пресъздаде ловко всяка новост, за да не изоставате в съвременния финансов свят.
Профешънъл Транслейшън гарантира конфиденциалност на предоставяните за превод документи и канали за защитено електронно изпращане на файлове чрез своята разработена вътрешнофирмена система за защита на информация.

Референции