Техническите преводи са основата, върху която е изградена компанията „Профешънъл Транслейшън“. Още в началото си тя се насочва към обслужването на клиенти, с които другите преводачески агенции не могат да се справят поради нуждата от тясно специализирани технически експерти, от екип, който винаги е готов да реагира на променящи се обстоятелства и от капацитет на работа, който е непосилен за средностатистическия доставчик на езикови услуги.

В Профешънъл Транслейшън осигуряваме квалифициран превод на проектна и техническа документация вече над 20 години.

ОСНОВНИ СЕКТОРИ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ:

 • Professional Translation logo

  Атомна и конвенционална енергетика

 • Professional Translation logo

  Електротехника и машиностроене

 • Professional Translation logo

  Възобновяеми енергийни източници

 • Professional Translation logo

  Управление на радиоактивни отпадъци

 • Professional Translation logo

  Енергийна ефективност

 • Professional Translation logo

  Комуникации и строителство

 • Professional Translation logo

  Информационни технологии

 • Professional Translation logo

  Безопасност и опазване на околната среда

 

Превод от тясно специализирани технически експерти

Нашите технически преводачи не са филолози и езикови специалисти. Те са инженери, технически експерти и хора с дългогодишен практически опит.

Дори най-талантливите преводачи не разполагат със знанията и разбирането на задълбочената техническа документация, за да преведат документ, написан от техници - за техници.

Редакция от квалифициран езиков специалист

 

По време на редакцията се гарантират стилът, граматиката и книжовността на използвания език. Редакторът следи за правилния, точен и лаконичен изказ, както и за езиковата и терминологичната съгласуваност на целият проект, който често включва:

 • Professional Translation logo

  Множество отделни по вид и характер документи

 • Professional Translation logo

  Диаграми, схеми и чертежи

 • Professional Translation logo

  Превод от група преводачи

Допълнителни предимства

Терминологична съгласуваност

Ние използваме най-новите софтуерни технологии и инструменти за превод, за да поддържаме последователност и терминнологична съгласуваност. Нашите експерти са запознати със специализираната терминология за всеки превод и работят както с вътрешни, така и с подадени от клиента речници.


Запазване на стил и терминология при всеки следващ проект

CAT инструментите, с които работим, ни позволяват да отразим изискванията ви и да уеднаквим терминологията не само в първия проект, който ни възлагате, но и във всеки следващ. С помощта на актуализирани бази данни и терминологични речници, можете да сте сигурни, че правилните термини ще бъдат използвани при следващи проекти, дори да ги възложите години по-късно.


Безпроблемни ревизии

Знаем, че техническата документация често минава през многобройни етапи на ревизия от различни специалисти. Благодарение на съвременните технологии, екипът ни е способен лесно и бързо да идентифицира промените и да предостави преведена актуална документация, която е изцяло хармонизирана с предишни версии.

Чертежи и графики

Техническата документация обикновено съдържа голямо количество илюстративен материал – схеми, диаграми, фигури, таблици и т.н. Ние гарантираме съгласуван превод на такива материали, както и на документацията, съдържаща чертежи в различни формати. В зависимост от изискванията и желанията на клиента изпълняваме превод на документи, изцяло запазвайки първоначалният вид и качество на документите.


ЗАПИШИ КОНСУЛТАЦИЯ

Защо да изберете нас?

Референции