Не сте сигурни дали може да имате доверие на доставчика си на езикови услуги?
Ние можем да извършим редакция на преводи, които сте получили от преводачески агенции, и да ви предоставим обратна връзка за качеството на превода, като същевременно подобрим евентуалните му слабости.

Ще извършим щателна редакция на текста, остранявайки евентуални несъгласуваности, граматични или правописни грешки (или дори неправилен превод), и ще му придадем стилистична завършеност. А след като приключим, ще ви изпратим подробен доклад за силните и слабите страни на услугата, която сте получили.

Извършили сте собствен превод и искате той да се провери от квалифициран редактор?

Ако вече разполагате с щатен преводач или ваши служители лично са се наели с превода на важна документация, но искате външно потвърждение за качеството на превода – възползвайте се от услугите ни за качествен контрол на преводи, които сте извършили вътрешно.


Или просто искате да се уверите, че материалите, написани от ваши специалисти, са граматично правилни и стилистично издържани?
За нас ще е удоволствие да извършим редакция и корекция, за да сте сигурни, че представяте компанията си по най-професионалния възможен начин.


Свържете се с нашите проектни мениджъри, за да обсъдим вашите индивидуални нужди и желания.*


*Услугата не се предлага за редакция или пост-едит на машинен/автоматичен превод.

Референции