Текстообработка и Форматиране

Структурирането и текстообработката на документи са неразделна част от професионалния превод, особено когато оригиналите се предоставят в нередактируем формат (напр. сканирани документи, документи на хартиен носител, документи във формат PDF и др.). А когато става дума за каталозите, презентациите или маркетинговите материали, в които вашите дизайнери са вложили толкова усилия и креативност, нашите технически специалисти са насреща, за да се уверят, че преведеният файл изглежда също толкова добре, колкото оригиналът.
Профешънъл Транслейшън ви спестява усилията по координиране на отделни външни доставчици, като предлага на своите клиенти печатни и предпечатни услуги.

Нашият специализиран екип притежава задълбочен опит и познания в работата по предпечатна подготовка на документи като:

 • Professional Translation logo

  Каталози

 • Professional Translation logo

  Ръководства

 • Professional Translation logo

  Презентации

 • Professional Translation logo

  Брошури

 • Professional Translation logo

  Схеми

 • Professional Translation logo

  Технически чертежи и други

Предпечатната подготовка често включва изпроените по-долу етапи:

.01

Представяне на текстов материал в дигитален вид, графична форма, на хартия или посредством друг носител.

.02

Анализ на изходните материали и подготовка за превод, с цел запазване качеството и точността на формата.

.03

Извличане на текстовото съдържание, посредством софтуерни инструменти и извършване на поетапен превод и редакция от съответните специалисти.

.04

Поставяне на преведеният текст в изначално зададената структура.

.05

Форматиране и текстообработка на материалите, съдържащи преведеният текст, с цел постигане на неотличимо от оригинала ниво на качество и структура.

.06

Допълнителен превод и вргаждане на текст в изображения, схеми и чертежи, за осигуряване на пълен превод във всеки аспект от зададената поръчка.

.07

Указване на качествен контрол посредством повторен преглед и редакция на готовия за печат материал.

Свържете се с нас сега!


ЗАЯВИ УСЛУГА

До момента не сме изпитвали непреодолими затруднения при работа със специализирани файлове или структури за превод. Екипът ни се състои от професионални лингвисти и технолози, и точно тази комбинация ни позволява да отговорим на нуждите на нашите клиенти, независимо дали става въпрос за работа с програмни файлове за локализация на софтуер, графични диаграми, чертежи, бизнес документи или други.

Примери за файлови формати, с които работим, включват:


Office документи (Microsoft Word .doc, .docx, OpenDocument Text Document .odt, .odm, .ott, Adobe Acrobat .pdf, Rich Text .rtf, ASCII или Unicode обикновен текст .txt, ASCII текст като стойности, разделени със запетая .csv, OpenDocument Spreadsheet .ods, .ots, Microsoft Excel .xls, .xlsx, Microsoft Powerpoint .ppt, .pptx, .pot, OpenDocument Presentation .odp,.otp, OpenDocument Math Formula .odf, Microsoft OneNote .one и др.)

Предлагаме на нашите клиенти:

 • Professional Translation logo

  Отпечатване на обработени документи

 • Professional Translation logo

  Цветен или черно-бял печат

 • Professional Translation logo

  Подвързване

 • Professional Translation logo

  Качество на печата според изискванията на клиента

Печат

При печатни поръчки с по-специални изисквания (широкоформатен печат, чертежи или висок тираж) работим с подизпълнители, за да ви спестим времето и грижите по ангажирането на допълнителен външен доставчик.

Референции