Превод на софтуер и уебсайт

Локализацията представлява сложен многоцелеви процес на адаптация на софтуера към изискванията и условията на отделни регионални пазари. В условията на нарастваща глобализация, локализацията се превръща в значим фактор. От качеството на изпълнение на свързаните с локализацията лингвистични и инженерно-технически задачи, зависи представянето на даден продукт или услуга на чужди пазари.

Отваряме нови врати за вашия бизнес!

 • Professional Translation logo

  Уеб – превод на уеб сайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, онлайн въпросници, форми и други

 • Professional Translation logo

  PR - превод на текстове за социални мрежи, блогове и маркетинг съобщения от специфичен за вашият бизнес характер

 • Professional Translation logo

  SEO – превод на мета данни, с цел повишаване ранкинга на вашите продукти и услуги в Google за локални пазари

 • Professional Translation logo

  Google Ads – превод и адаптация на рекламно съдържание и ключови думи за рекламни кампании в Google Ads и други платформи

Програмен код

Тъй като при локализацията винаги присъства програмен код, от изключително значение е този код да не бъде повлиян по никакъв начин от промените в текста. Затова винаги когато става дума за локализационни проекти, нашите специалисти използват различни видове помощни средства според конкретния случай.

Особено внимание се отделя при прегледа на алфа и бета версиите, когато прецизно се преглежда компилираният продукт и се внасят необходимите корекции като: увеличение или намаляване на прозорци или бутони с текст, съкращения, създаване на нови преки пътища от клавиатурата и др.

Процесът на локализация включва решаването на следните задачи:

 • Professional Translation logo

  Превод на потребителски интерфейс, включително изображения, гласови съобщения и документация

 • Professional Translation logo

  Осигуряване на работа на системата с приетите в региона мерни единици и стандарти

 • Professional Translation logo

  Модификация на кодовите фрагменти, обработващи регионално зависими данни (дати, време, валута, телефонни номера и други)

 • Professional Translation logo

  Осигуряване на коректност на лексико-графично сортиране на редове в съответствие с правилата на целевия език

 • Professional Translation logo

  Настройване на печат към стандартни за разглеждания регион формати на хартия


Референции