Легализация

Легализацията е необходима за придаване на документите на правна сила в държава, различна от държавата на произход на дадения документ.
Профешънъл Транслейшън предлага услуги за спешно апостилиране и легализация на документи.

Ние извършваме превод и легализация на лични и фирмени документи:


Сертификати

Съдебни решения

Учредителни документи

Актове за раждане и брак

Свидетелства за съдимост и семейно положение

Дипломи за висше и средно образование и приложения

Други справки, удостоверения и уверения

Клиентите за Нас